Wat is intuïtie?

Wat is intuïtie eigenlijk en hebben we het allemaal?

Wat is intuïtie?

Het woord intuïtie komt van het Latijnse woord intueor.  Intueor betekent ‘innerlijk zien, beschouwen of aandachtig bekijken. Van Dale omschrijft intuïtie als: ‘inzicht zonder nadenken’. Intuïtie is een manier van waarnemen en daarmee één van je zintuigen, ook wel je zesde zintuig genoemd. Het is het direct begrijpen van iets door de geest zonder erover na te denken of redenatie. Daardoor kun je heel snel situaties inschatten en beslissingen nemen.

Als je intuïtief iets weet, dan wordt dat ook wel als onderbuikgevoel omschreven, of een ingeving.  Zoals het woord onderbuikgevoel al beschrijft, zijn er gevoelens/emoties betrokken bij deze vorm van weten. Deze wetenschap valt niet altijd te verklaren of te verdedigen met argumenten.

Heeft iedereen een intuïtief vermogen?

Hoewel intuïtief vermogen vaak wordt gezien als een vrouwelijke eigenschap, hebben mannen het ook. In aanleg kunnen we wel verschillen, net zoals dat het geval is bij andere eigenschappen. Daarnaast staat niet iedereen er even goed mee in contact. Een vermogen dat je niet gebruikt, neemt af. Zo is het ook met ons intuïtief vermogen.

Kinderen staan maximaal in contact met hun intuïtie. Als kind maak je vanaf je geboorte het eerst gebruik van je rechterhersenhelft. Je rechterhersenhelft beheerst het gevoel en het creatieve denken. Je linkerhersenhelft beheerst daarentegen het verstand of het rationeel denken. Dat laatste wordt met ons onderwijssysteem ook getraind. Daardoor neemt je linkerhersenhelft het over van je rechterhersenhelft, waardoor het in contact staan met je gevoel en je creatieve vermogen afneemt.

Daarnaast wordt het intuïtief vermogen van kinderen vaak op jonge leeftijd al ontkent door  volwassenen. Zo kan een kind iets weten, maar wordt het door een volwassene niet serieus genomen waardoor het zijn of haar eigen waarnemingen ook gaat wantrouwen. Zo gaan kinderen gaandeweg steeds minder gebruik maken van hun intuïtieve vermogens.

“Ontspan, droom weg, mediteer of staar eens lekker voor je uit. Verleg je aandacht van de fysieke wereld naar de gedachtewereld. ” 

(Re-)connecten met je intuïtie

Ons brein produceert gedurende de gehele dag hersengolven. Dit is de elektrische activiteit van ons brein en stelt onze hersencellen in staat om met elkaar te communiceren en zo informatie aan elkaar door te geven. Er zijn verschillende hersengolven aanwezig in ons brein, die kunnen worden opgedeeld in alpha, bèta, thèta, delta en gamma. Deze verschillende hersengolven hebben ieder hun eigen frequentie en die wordt uitgedrukt in het aantal trillingen per seconde (Herz/Hz).

Hoe kun je bovenstaande wetenschap gebruiken om (weer) in contact te komen met je intuïtie? Het is goed om te weten dat je hersenen op verschillende bewustzijnsniveaus en met verschillende frequenties functioneren. Door inzicht in de werking van je hersenen te krijgen, kun je bewust intappen op de frequentie die je in staat stelt om gebruik te maken van je intuïtief vermogen. Zoals je kunt zien hierboven is het op bèta-niveau vrij lastig om in contact te komen met je intuïtie. Dit is ons dagelijks bewustzijn. Om dus in contact te komen met je intuïtie moet je minimaal naar alpha-niveau. Het alpha-niveau is gerelateerd aan je rechterhersenhelft. Dit is een dieper bewustzijnsniveau, ook wel onderbewustzijn genoemd, waar een lagere hersenfrequentie heerst dan in ons dagelijks bewustzijn.

Je komt op dat niveau door geregeld bewust naar binnen te keren. Ontspan, droom weg, mediteer of staar eens lekker voor je uit. Verleg je aandacht van de fysieke wereld naar de gedachtewereld. Door de ontspanning wordt je hersenfrequentie vanzelf lager. Het stelt je in staat om bewust in je rechterhersenhelft te functioneren en gebruik te maken van je intuïtie. Gedachten komen dan vanzelf binnen of ontstaan. Zo kan ineens de oplossing van een probleem je te binnen schieten. Of komen er ineens briljante ideeën bij je op voor je bedrijf.

Hoe kun je je intuïtie gebruiken?

Je intuïtie werkt op twee manieren: bewust en onbewust. Je ontvangt vaak onbewust informatie van je intuïtie. Zo kennen we allemaal wel de situatie waarin je aan iemand denkt en vijf minuten later belt hij of zij je op.  Of je bevindt je op een plek en je krijgt ineens een onheilspellend gevoel over je heen. Dit is je intuïtie die je waarschuwt.

Je kunt je ook bewust afstemmen op je intuïtie, bijvoorbeeld om een probleem op te lossen. Je kunt je intuïtie bevragen wat de volgende stap is die je moet nemen. Het antwoord volgt altijd. Soms in de vorm van een woord, maar het kan ook tot je komen in een droom, een herinnering, een gevoel of een realisatie. Het bewust afstemmen op je intuïtie is wat je in het dagelijks leven een hoop tijd en energie kan schelen. Ken je dat dat je voor een probleem komt te staan en je maar blijft wikken en wegen wat de oplossing is? Wat de volgende stap is die je moet zetten? Je gedachten met je aan de haal gaan? Relax, haal adem en tap in op je intuïtie en laat je leiden door het antwoord!

Waar komt het vandaan?

De meningen verschillen over waar dat gevoel of dat inzicht vandaan komt. De één zegt dat het op basis van ervaring tot stand komt. Doordat je in je leven van alles meemaakt­­, leer je van je fouten en ben je in staat om op bepaalde situaties adequater te gaan reageren zonder dat je daar heel lang over na hoeft te denken. De ander zegt dat het informatie is die vanuit je essentie of je hogere zelf komt. Waar het ook vandaan komt, maak er gewoon dankbaar gebruik van! Het levert je een hoop rust, voldoening en vertrouwen op in elke situatie waarin je je bevindt.

Bronvermelding:

Boeken

Keen, L. (1986). Intuïtieve ontwikkeling. Praktisch omgaan met energieën. Bewustwording van onze aura’s en chakra’s. Deventer: Uitgeverij Ankh-Hermes B.V.

Kester, L. (2016). Samenwerken met je intuïtie. Je weet meer dan je denkt. Meppel: Ten Brink B.V.

Loehr, J. (2007). The power of story. New York: Free Press

Zukav, G. (2014). The seat of the soul. New York: Simon & Schuster Paperbacks.

Websites

www.hemi-hedi.nl, geraadpleegd d.d. 16 mei 2019

www.mueva.nl/hersengolven, geraadpleegd d.d. 17 mei 2019

www.nieuwetijdskind.com, geraadpleegd d.d. 17 mei 2019

www.happinez.nl, geraadpleegd d.d. 17 mei 2019

This Post Has One Comment

Leave a Reply

Close Menu
×
×

Cart